Essays uitgebracht over ecologisch gezonde watersystemen

Wat is er nu en na 2027 nodig om naar een goed en gezond watersysteem toe te groeien? Dit is een van de drie adviesvragen voor het advies over de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). De Rli heeft een drietal auteurs gevraagd hierover een essay te schrijven.

spelende kinderen in en op het water met nieuwbouw op achtergrond

De essays worden gebruikt ter inspiratie en ondersteuning bij het op te stellen advies over de KRW. Dit advies verschijnt in het voorjaar van 2023. De essays zijn beschikbaar via de site van de Rli. De essays verschijnen onder verantwoordelijkheid van de auteurs.

Neelke Doorn, Technische Universiteit Delft maakte het essay Waardering van water: Naar een duurzaam watersysteem

Hens Runhaar, Universiteit Utrecht en Wageningen University & Research, schreef het essay Sturen op een duurzaam watersysteem in Nederland: Eerst duidelijke keuzes over de ruimtelijke ordening!

Mark Wiering, Radboud Universiteit, schreef Een nieuwe benadering van het ‘wicked problem’ van de diffuse verontreiniging van waterlichamen: Creating Commons

Lees meer over het advies ‘Kaderrichtlijn Water’

Voor meer informatie over het advies kunt u contact opnemen met de projectleider Nicole van Buren, nicole.van.buren@rli.nl , 06 1017 2005.