EEAC Position paper over het duurzame voedselsysteem

De EEAC, het Europese netwerk van adviesraden op het gebied van klimaat, milieu en duurzame ontwikkeling, waarin de Rli actief participeert, bracht op 31 oktober 2022 de Position Paper Towards a sustainable food system uit. De paper werd uitgebracht in het licht van de voorgestelde EU Kaderrichtlijn Duurzame Voedselsystemen.

Position Paper Towards a sustainable food system

De position paper is opgesteld door een groep nationale adviesraden, allen lid van de EEAC. Het Rli-advies ‘Boeren met toekomst’ werd uitgebreid geconsulteerd tijdens het voorbereidingsproces. Ten behoeve van een goede doorwerking van de position paper, is gesproken met diverse relevante partijen en stakeholders op Europees niveau.

Lees meer over de  EEAC ‘Position Paper Towards a sustainable food system’

Lees meer over het advies 'Boeren met toekomst'