Conferentie Verbindend Verduurzamen

Op 26 maart 2020 gaat de Rli tijdens de conferentie ‘Verbindend Verduurzamen’ in gesprek met iedereen die beroepshalve bijdraagt aan de verduurzaming van de samenleving en daarbij de ideeën, zorgen en kansen van burgers een goede plek wil geven. De raad ziet dat de verduurzaming van de samenleving de gemoederen flink bezighoudt. Kan verduurzaming ook bijdragen aan grotere verbondenheid in de samenleving? Hoe betrekken we de ideeën, kansen en zorgen van burgers bij het maken en uitvoeren van verduurzamingsbeleid?

Duurzaamheid in Nederland

De Rli heeft ter voorbereiding van de conferentie ‘Verbindend Verduurzamen’ laten onderzoeken hoe verschillende groepen burgers denken over duurzaamheid; in het algemeen en rond specifieke thema’s zoals vervoer, voeding en wonen. Motivaction heeft dit onderzoek gedaan in de vorm van een e-Safari. Hieruit blijkt onder meer dat alle groepen een grotere voorbeeldrol van overheid én grote bedrijven verwachten.

Lees meer over houding, beleving en gedrag van deze groepen in het rapport Duurzaamheid in Nederland (pdf, 8,5Mb)

Jongeren over een duurzame toekomst

Eind november ging de Rli langs bij Fawaka Ondernemersschool voor een klankbordsessie Verbindend Verduurzamen. Elf jongeren hebben nagedacht over de vraag hoe zij verwachten dat zij over twintig jaar duurzaam zullen wonen, eten en reizen.

Bekijk de video Rli in gesprek met studenten van Fawaka Ondernemersschool over een duurzame toekomst

Lees het bijbehorende verslag van de klankbordsessie met jongeren over hun toekomstbeeld

Verduurzamen doe je samen: interview met Annemieke Nijhof

Annemieke Nijhof is voorzitter van de commissie die de conferentie Verbindend Verduurzamen op 26 maart 2020 voorbereidt. Zij legt uit waarom het voor de Rli belangrijk is om verbindend te verduurzamen en daarbij het gesprek met de burger aan te gaan. “We praten met mensen voor wie we duurzaamheidsbeleid maken, maar die we normaliter nooit horen. In een samenleving die steeds meer lijkt te polariseren willen we meer weten over de zorgen die mensen hebben, de kansen die zij zien en de hoop die zij koesteren. We willen niet hun gevoelens en ervaringen over het hoofd zien en over vijftien jaar erachter komen dat we hier een blinde vlek voor hadden.”

Lees het interview met Annemieke Nijhof

Aanmelden conferentie Verbindend Verduurzamen op 26 maart 2020

Wilt u meepraten over de vraag hoe we de ideeën, kansen en zorgen van burgers bij het maken en uitvoeren van verduurzamingsbeleid kunnen betrekken? Kom dan naar de conferentie Verbindend Verduurzamen op 26 maart 2020 in De Woonindustrie in Nieuwegein en discussieer mee. Voor meer informatie en aanmelden klik hier.