Podcast interview met Jeroen Kok over advies ‘Van B naar Anders’

In deze ‘Kloppenburg podcast’ gaat raadslid Jeroen Kok in op de essentie van het advies ‘Van B naar Anders’. Kok legt uit dat investeren in uitbreiding van het rijkswegennet en de hoofdspoorwegen niet langer dé oplossing is voor het bereikbaar houden van Nederland. “Het grootste deel van het overheidsgeld voor mobiliteit gaat nog steeds naar aanleggen en uitbreiden. Maar dat is niet de meest effectieve manier om knelpunten op te lossen. Kijk naar de vraag naar vervoer, en maak meer gebruik van nieuwe technologie.”

Opnamen in de studio met Geert Kloppenburg en Jeroen Kok

Geert Kloppenburg voelt Jeroen Kok aan de tand en vraagt hem naar voorbeelden hoe we het denken over mobiliteit kunnen veranderen en hoe de euro’s die Nederland besteed aan mobiliteit het meeste rendement op kunnen leveren.

Beluister de podcast

Lees meer over het advies ‘Van B naar Anders’

Bekijk de resultaten van het symposium ‘Van B naar Anders ‘ 30 mei 2018

Voor meer informatie over het advies kunt u contact opnemen met Bart Swanenveugel, projectleider, bart.swanenvleugel@rli.nl