Ons privacy beleid is aangepast

De Rli heeft zijn privacybeleid aangepast aan de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG), die op 25 mei 2018 van kracht werd.

In het kort een paar belangrijke aanpassingen

  • De Rli verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
  • De Rli bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld.
  • De Rli geeft uw gegevens niet door aan derden en verstrekt deze uitsluitend voor zover dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

U heeft zich indertijd opgegeven voor de Rli-nieuwsbrief. U kunt zich op ieder moment afmelden. Die mogelijkheid staat vermeld onderaan elke nieuwsbrief die u van ons ontvangt.

Wilt u uw gegevens inzien of heeft u nog andere vragen? Stuur dan een mail naar info@rli.nl

Lees hier onze aangepaste privacyverklaring