Bijdrage Rli aan visietraject VNG ‘Om over na te denken’

Voor de publicatie ‘Om over na te denken’ (juni 2018) heeft de VNG verschillende adviesorganen gevraagd een bijdrage te leveren ter ondersteuning van de kennisontwikkeling bij gemeenten. In dit boekje zijn de bijdragen bijeengebracht waaronder die van de Rli ‘De verbindende kracht van het landschap’.

De VNG-publicatie beschrijft een aantal trends en maatschappelijke ontwikkelingen die de komende periode van invloed zullen zijn op de rol van het lokale bestuur en de agenda van de nieuwe lokale bestuurders mede zullen bepalen. Het boekje markeert tevens de start van de ontwikkeling van een nieuwe meerjarenvisie (2020-2024) van de gemeenten.

Lees de VNG publicatie ‘Om over na te denken’

Lees meer over het advies ’Verbindend landschap’