Beeldverslag symposium 'Van B naar Anders’ nu on line

Op 30 mei 2018 organiseerde de Rli een symposium naar aanleiding van zijn advies 'Van B naar Anders: Investeren in mobiliteit voor de toekomst’. De video's van de bijdragen van de sprekers, de toelichting op het advies, de afsluiting en een kort verslag van het symposium staan nu on line.

Jeroen Kok, raadslid Rli licht het advies toe

Het advies werd toegelicht door raadslid Jeroen Kok en met een panel van betrokkenen uit de mobiliteitswereld besproken. Daarbij werd stilgestaan bij de toekomst van mobiliteit en infrastructuur, de bestuurlijke praktijk en bij innovatie en verduurzaming van ons mobiliteitssysteem.

Roger Demkes van De Verkeersonderneming gaf zijn ‘Zicht op de toekomst’; er waren korte pitches over nieuwe en duurzame mobiliteitsontwikkelingen van Niels van Oort, TUdelft; Bram van Liere, Mileudefensie; Patrick Morren, Tauw en Marco Boender, Share2use. Geert Kloppenburg, Van Idee naar BV, sloot af met zijn bespiegelingen bij het advies en wat dat kan betekenen voor de toekomstige ontwikkeling van het mobiliteitssysteem. Jan Jaap de Graeff, voorzitter van de Rli, sloot het symposium af met een terugblik op het gesprek met de minister en staatssecretaris van IenW dat de dag ervoor plaatsvond.

Bekijk hier de video’s met de verschillende bijdragen

Lees meer over het advies ‘Van B naar Anders’

Voor meer informatie over het advies kunt u contact opnemen met Bart Swanenveugel, projectleider, bart.swanenvleugel@rli.nl