Annemieke Nijhof trekker ‘Mobiliteit’ bij Klimaatakkoord

Annemieke Nijhof, lid van de Rli, neemt als onafhankelijk voorzitter van de sectortafel ‘Mobiliteit’ deel aan de besprekingen van het kabinet over het Klimaatakkoord met bedrijfsleven, maatschappelijke partijen en medeoverheden. Het Klimaatakkoord moet concrete afspraken over CO2-reductie bevatten, waaruit duidelijk wordt welke partij verantwoordelijk is voor het realiseren van resultaat. De afspraken worden gemaakt binnen vijf sectoren: industrie, mobiliteit, gebouwde omgeving, elektriciteit, landbouw & landgebruik.

portretfoto van Annemieke Nijhof
Annemieke Nijhof - foto Fred Ernst

Voor de andere sectoren en het Klimaatberaad zijn de voorzitters: Diederik Samsom - Gebouwde omgeving; Manon Janssen – Industrie; Kees Vendrik - Elektriciteit; Pieter van Geel - Landbouw & landgebruik; Ed Nijpels – Klimaatberaad.

De afspraken zullen in de tweede helft van het jaar worden uitgewerkt in concrete programma's. De uitvoering van het Klimaatakkoord begint in 2019. Dit heeft het kabinet vorige week besloten in de ministerraad.

Lees hier meer informatie over de kabinetsinzet voor het Klimaatakkoord