Adviesvraag Rli-advies ‘Toerisme en de leefomgeving’ vastgesteld, raadscommissie bekend

De verwachte verdubbeling van het inkomend en binnenlands toerisme vóór 2030 zal naar verwachting een grote impact hebben op de leefomgeving. Op deze ontwikkelingen richt de Rli zich met zijn advies ‘Toerisme en de leefomgeving’.

Madurodam Prinsjesdag Binnenhof

De raad wil met zijn advies antwoord geven op de volgende vragen:

  1. Hoe kan gestuurd worden op een gebalanceerde groei van het inkomende en binnenlandse toerisme in Nederland, waarbij de economie, de samenleving en de leefomgeving met elkaar in samenhang worden bekeken?
  2. Welke rollen dienen de spelers (overheden, ondernemers, bewoners en kennisinstellingen) in te vullen om te kunnen sturen op deze balans en welk instrumentarium is daarbij effectief? Wat is de rol van de (rijks)overheid daarbij?

De raadscommissie die het advies gaat voorbereiden is nu bekend, twee externe deskundigen zijn toegevoegd. De raadscommissie bestaat uit:
ir. M. Demmers MBA, raadslid en commissievoorzitter
drs. J. Kok, raadslid
drs. C. Gehrels, directeur Europese Steden, Arcadis
prof. dr. R. van der Duim, hoogleraar Duurzaam Toerisme, Wageningen universiteit en Research

De raad verwacht dit advies in het voorjaar van 2019 uit te brengen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Douwe Wielenga, projectleider douwe.wielenga@rli.nl

Lees meer over het advies ‘Toerisme en de leefomgeving’