Presentatie ‘Technologie op waarde schatten – een handreiking’

Op 10 maart 2017 heeft de raad zijn rapport ‘Technologie op waarde schatten’ aangeboden aan de ministers van Economische Zaken, van infrastructuur en Milieu en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het rapport biedt handreikingen om kansen van technologische innovaties beter te benutten en risico’s te beperken.

foto van de cover: grafische afbeelding van radartjes, puzzelstukje, vraagteken en een kind

Technologie verandert de samenleving. Nieuwe toepassingen kunnen van grote waarde zijn, maar ook bestaande waarden aantasten. Overheden, burgers en bedrijven moeten zich daarop voorbereiden. Want de effecten van technologische innovaties hoeven de samenleving niet te overkomen, maar kunnen door hen worden beïnvloed.

De permanente stroom van nieuwe technologische toepassingen, zoals robots, zelfrijdende auto’s, deelplatforms en big data, beïnvloeden onze leefomgeving en samenleving. De ontwikkelingen gaan snel, en het voorspellen ervan is lastig. Steeds opnieuw moet de vraag gesteld worden wat op kortere en langere termijn de gevolgen zijn van een nieuwe technologie of toepassing ervan en welke publieke waarden in het geding zijn. Het rapport ‘Technologie op waarde schatten’ van de Rli presenteert een analysekader in vijf stappen om beter op de mogelijke impact van technologische toepassingen te kunnen anticiperen.

Secretaris-generaal Maarten Camps van het Ministerie van Economische Zaken nam het rapport op 10 maart 2017 in ontvangst.

Voor meer informatie over de handreiking ’Technologie op waarde schatten’ kunt u contact opnemen met Douwe Wielenga, projectleider, e-mail douwe.wielenga@rli.nl

Lees meer over de handreiking ‘Technologie op waarde schatten’

Lees het persbericht ‘Adviesraad: Betere voorbereiding op technologische innovatie nodig’

Download de handreiking ‘Technologie op waarde schatten’

Bekijk de foto's van aanbieding van de handreiking 'Technologie op waarde schatten' op 10 maart 2017