Advies Grond voor gebiedsontwikkeling

Op 22 juni heeft de Rli zijn advies ‘Grond voor gebiedsontwikkeling’ uitgebracht. Het kabinet zet in het kader van de Omgevingswet in op de harmonisatie, integratie en vereenvoudiging van de regels voor het grondbeleid die nu nog in verschillende wetten zijn opgenomen. De raad vindt echter dat het kabinet verder moet gaan dan dat. Ook modernisering van de instrumenten voor grondbeleid is noodzakelijk.

foto van de kaft van het advies

De instrumenten voor grondbeleid worden opgenomen in de Aanvullingswet grondeigendom. Deze instrumenten zijn cruciaal bij gebiedsontwikkeling. En daarmee voor een adequate aanpak van belangrijke maatschappelijke opgaven zoals de energietransitie, de aanpassing aan klimaatverandering en de transformatie van stedelijke regio’s en krimpgebieden. De raad doet in zijn advies acht aanbevelingen voor modernisering van het grondbeleid.

Minister Schultz (IenM) nam het advies 'Grond voor gebiedsontwikkeling' in ontvangst - 22 juni 2017 - Foto Fred Ernst

Lees meer over het advies ‘Grond voor gebiedsontwikkeling’

Lees het persbericht: ‘Adviesraad pleit voor modernisering grondbeleid’

Bekijk de animatie met een korte uitleg van het advies

Voor meer informatie over het advies kunt u contact opnemen met Tim Zwanikken, projectleider,  tim.zwanikken@rli.nl