Uitnodiging aanbieding advies over mainports

De raad nodigt u uit voor de aanbieding van zijn advies over mainports op vrijdag 1 juli in Den Haag. Namens de ministers van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu nemen secretaris-generaal Maarten Camps (EZ) en directeur-generaal Mark Frequin (IenM) het advies in ontvangst en geven hun eerste reactie.

Toeristen wijzen richting haven Rotterdam als symbool voor maiports voorbij

Locatie: SER, Bezuidenhoutseweg 60, Den Haag
Tijd: vrijdag 1 juli 2016 van 10:30-13:00 uur

Aanmelden

U kunt zich via deze link aanmelden voor de bijeenkomst.

Programma

De voorzitter van de Rli Jan Jaap de Graeff en raadslid Marike van Lier Lels zullen het advies presenteren. Twee referenten gaan vervolgens inhoudelijk in op het advies.  Daarna vindt , voorafgaand aan de overhandiging van het advies, een paneldiscussie plaats, met gelegenheid voor vragen uit de zaal.

Over het advies

De raad geeft in dit advies zijn antwoord op de vraag welk beleid het volgend kabinet voor de haven van Rotterdam en luchthaven Schiphol moet maken. Is de Nederlandse economie nog gebaat bij mainportbeleid, respectievelijk is een andere koers wenselijk of zelfs noodzakelijk?

Voor meer informatie over de bijeenkomst kunt u contact opnemen met Mirjan Bouwman mirjan.bouwman@rli.nl tel. 06 15 369 335.

Lees hier de uitnodiging

Meer informatie over het advies mainports