Verkenning technologische innovaties in de leefomgeving (update)

Op 23 januari heeft de raad zijn publicatie ‘Verkenning technologische innovaties in de leefomgeving’ gepubliceerd. Drones, 4D-printen, synthetische biologie, kunstmatige intelligentie: het zijn enkele voorbeelden van technologische innovaties op het gebied van gezonde voeding, efficiënte mobiliteit en slimme gebouwen die onze leefomgeving gaan veranderen. De technologieën volgen elkaar steeds sneller op en geven steeds meer vorm aan ons leven. De overheid en samenleving zullen voor nieuwe uitdagingen komen te staan. De verkenning is aangeboden aan de ministers Kamp van Economische Zaken, Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu en Blok voor Wonen en Rijksdienst.

Skyvillage for Los Angeles Skyscraper competion honourable mention 2014

Snellere dynamiek, intensievere wisselwerking, grotere verwevenheid

De raad constateert in de verkenning dat technologische innovaties elkaar steeds sneller opvolgen en dat ze bovendien steeds meer met elkaar zijn verweven. Er ontstaat een nieuwe, snellere dynamiek en een intensievere wisselwerking tussen technologie en samenleving. Innovaties hebben een steeds grotere invloed op onze manier van leven en op sociale en morele waarden zoals privacy en transparantie, vaak voordat we er met elkaar goed over hebben nagedacht. De Rli ziet een taak voor de overheid om eerder en ook breder maatschappelijk debatten te organiseren over de impact van innovaties op onze waarden.

In netwerken aan de slag

De raad concludeert dat die snellere dynamiek het adaptief vermogen van de overheid op de proef stelt. De overheid zal op een andere manier moeten participeren in bestaande en nieuwe netwerken, omdat de intensievere wisselwerking tussen technologie en samenleving daar wordt vormgegeven. Het is niet meer de markt of de overheid. Overheden, bedrijven, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties, burgers, ze zullen veel vaker samen in netwerken aan de slag gaan, en afwisselend initiatief en verantwoordelijkheid nemen.

Vijf urgente beleidsvragen

De raad stelt in zijn verkenning vijf urgente beleidsvragen: over het publieke belang van data-infrastructuur, de impact van data op waarden, de organisatie van het maatschappelijk debat, het effect van technologische ontwikkeling op ruimtelijke ordening en infrastructuur, en over de veranderende rol van de overheid.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Lianne Doeswijk, projectleider, e-mail lianne.doeswijk@rli.nl

Lees meer over de ‘Verkenning technologische innovaties in de leefomgeving’

Download Verkenning technologische innovaties in de leefomgeving’ (Pdf, 22Mb)

Lees het persbericht Technologie vraagt een andere overheid