Publicatie advies ‘Wonen in verandering, over flexibilisering en regionalisering in het woonbeleid’

Op 25 juni 2015 heeft de raad zijn advies ‘Wonen in verandering, over flexibilisering en regionalisering in het woonbeleid’ aangeboden aan minister Blok voor Wonen en Rijksdienst. De raad concludeert dat de woningmarkt tekenen van herstel vertoont, maar veel mensen er niet in slagen om een woning te vinden die bij hen past. Verdere hervorming van de woningmarkt en het woonbeleid is daarvoor noodzakelijk.

foto van spelend kind met bal op veldje in een woonwijk

Het kabinet heeft een aantal maatregelen genomen om de woningmarkt weer in beweging te krijgen. De Rli vindt dat een goed begin maar niet genoeg. De woonwensen en het woongedrag van Nederlandse huishoudens veranderen snel en de woningmarkt is te star om die verandering bij te benen. De arbeidsmarkt, de economie en de zorg vertonen steeds meer dynamiek. Samenlevings­vormen zijn diverser en veranderlijker geworden. Steeds meer mensen werken in hun woning of krijgen zorg aan huis. Het woonbeleid maakt het voor veel mensen moeilijk of zelfs onmogelijk om te verhuizen naar een woning die past bij een veranderde situatie in hun leven. Verhuizen is vaak financieel onaantrekkelijk. De raad pleit in zijn advies voor beleid dat rekening houdt met steeds sneller veranderende woonwensen in de samenleving.

Minister Blok voor Wonen en Rijksdienst heeft de Rli om advies gevraagd: wat is de feitelijke woningbehoefte in Nederland en welke rol heeft de rijksoverheid in het zo goed mogelijk voorzien in deze vraag door alle betrokken partijen? De raad beantwoordt beide vragen en gaat vervolgens in op de achterliggende problematiek: knelpunten die ontstaan als gevolg van ontwikkelingen in de samenleving die de vraag naar wonen beïnvloeden en op gespannen voet staan met de structuur van de woningmarkt.

Voor het oplossen van knelpunten geeft de raad drie hoofdrichtingen aan:
1. de instrumenten van woonbeleid regiospecifiek maken
2. huurders en kopers in toekomst gelijk behandelen
3. vastgoed meer flexibel plannen en gebruiken.

Rli raadsleden Wouter vanStiphout en Henry Meijdam bieden advies 'Wonen in verandering' aan minister Blok aan

Aanbieding advies 'Wonen in verandering' 25 juni 2015. Vlnr. minister Blok, Rli: Wouter Vanstiphout en Henry Meijdam. Foto Fred Ernst

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Douwe Wielenga, douwe.wielenga@rli.nl

Lees het persbericht: Woningmarkt moet verder hervormd

Lees meer over het advies ‘Wonen in verandering