Kabinetsreactie op briefadvies over EuropeesLandbouwbeleid (GLB)

Op 13 juli 2011 heeft het kabinet zijn reactie op het briefadvies ‘Het Europees landbouwbeleid als transitie-instrument voor de land- en tuinbouw’ verzonden aan de Tweede Kamer. Het kabinet gaat in op de analyse en constateringen van het advies.

“Het kabinet verwelkomt het advies van de Raden. Met name de aanbeveling om het nieuwe GLB te benutten om de transitie te versnellen naar een concurrerend,innovatief en duurzaam agrofoodcomplex spreekt het kabinet aan. Het kabinetvindt ook dat het ongericht ondersteunen van inkomens van ondernemers in deagrarische sector langzamerhand in de analen van de geschiedenis van hetlandbouwbeleid moet worden bijgeschreven en vervangen moet worden doordoelgerichte betalingen.”