Intelligent versnellen van de duurzame energietransitie

In september brengen de raden advies uit over de transitie naar een duurzame energiehuishouding

foto windmolens op zee

De raden richten zich in dit advies op de vraag hoe de transitie naar een duurzame energiehuishouding intelligent versneld kan worden, om klimaatambities voor de (middel)lange termijn daadwerkelijk te kunnen realiseren en economische kansen te kunnen verzilveren. De raden verwachten het advies over duurzame energietransitie in september uit te brengen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met erik.schmieman@rli.nl, projectleider.