Publicaties

129 publicaties

Anders betalen voor mobiliteit

Raad VenW - juni 2005
Reactie op rapport commissie Nouwen.

Duurzame mobiliteit

Energieraad - mei 2005
Briefadvies aan de minister van Economische Zaken

Samenwerken aan regionale mobiliteit

Raad VenW - april 2005
In deze uitwerking van de reactie van de Raad op de Nota Mobiliteit pleit de Raad voor een gezamenlijke aanpak van rijk en regio bij het oplossen van regionale .....

Advies met betrekking tot "Water in Beeld 2005"

Adviescommissie Water - maart 2005
De commissie meent dat Water in Beeld over het algemeen een redelijk beeld geeft van de voortgang van de uitvoering van het waterbeleid in Nederland, maar is van oordeel dat bij .....

Advies over de MKBA Waterbodems

Adviescommissie Water - maart 2005

De EU: nu en straks

Raad VenW - maart 2005
In dit advies stelt de Raad dat de EU nog te veel een zaak van de “kenners” is.

Gas voor morgen

Energieraad - januari 2005
Advies van de Energieraad over Nederlandse beleidsopties in een veranderende mondiale en Europese gasmarkt

Meer dynamiek, beter bereikbaar

Raad VenW - januari 2005
De samenhang in het kabinetsbeleid tussen economie, ruimte en mobiliteit is volgens de Raad een grote stap voorwaarts. De bereikbaarheidsproblematiek vergt echter een .....

Advies Verzekeren en wateroverlast

Adviescommissie Water - december 2004
Verzekeren van schade door wateroverlast heeft de laatste jaren volop in de belangstelling gestaan. Vooral na perioden van hevige regenval neemt de aandacht voor dit onderwerp .....

Energietransitie: klimaat voor nieuwe kansen

Energieraad - december 2004
Gezamenlijk advies van de VROM-raad en de Energieraad

Pagina's