Publicaties

76 publicaties

EEAC-verklaring 'Behoud van biodiversiteit en aapassing aan de gevolgen van klimaatverandering'

9 september 2005 - Verklaring opgesteld door de EEAC-werkgroep Biodiversiteit

EHS en klimaatverandering

1 augustus 2005 - Bijdrage van Paul Opdam van Alterra/Wageningen UR

Knuffelkoe en Polderpieper

1 juni 2005 - Afstudeeropdracht van Peter Veldhorst, Auke Vogelzang, Annelies Wind van Hogeschool Larenstein over de spanning tussen de productieve en consumptieve functie van het platteland.

Evaluatie tweede raadsperiode 2001-2004

1 november 2004 - Rapport van de externe begeleidingscommissie onder leiding van drs. W.T. van Gelder.

Markt voor natuur

1 januari 2004 - Bijdrage aan de essaybundel 'Medeverantwoordelijkheid voor natuur'.

Op weg naar een volgende generatie gebiedsgericht beleid

1 januari 2004 - Rapport naar aanleiding van de werkconferentie.

EEAC-statement 'A Sustainable Agricultural Policy for Europe'

1 januari 2003 - Verklaring over Duurzame Landbouw in Europa, opgesteld door de EEAC-werkgroep Landbouwbeleid.

Aandachtspunten voor de 'Nationale strategie voor duurzame ontwikkeling'

1 juni 2001 - Resultaat van de adviesradenconferentie in het kader van de nationale strategie voor duurzame ontwikkeling Dit is een verslag van de conferentie Nationale Strategie voor Duurzame Ontwikkeling, die op 1 juni 2001 gehouden is te Utrecht. Aan deze conferenti

Tussen feit en fictie

1 maart 2001 - Achtergrondstudie Verkenning van ontwikkelingen in de informatie- en communicatietechnologie en de gevolgen voor het beleid over wonen, ruimtelijke ordening, milieu en mobiliteit.

Pagina's