Publicaties

72 publicaties

Briefadvies Opkomst Onconventioneel Gas

Energieraad - februari 2011
Een briefadvies aan minister Verhagen over de mogelijkheden die ontstaan door de grotere beschikbaarheid van (onconventioneel) aardgas.

Voorlopig advies normering waterveiligheid

Adviescommissie Water - februari 2011

Advies Doelmatig Waterbeheer

Adviescommissie Water - juni 2010

Advies over Deltawet

Adviescommissie Water - januari 2010

De ruggengraat van de energievoorziening

Energieraad - september 2009
Advies over de energie-infrastructuur

Advies Nationaal Waterplan

Adviescommissie Water - juni 2009
De Commissie heeft op 18 juni haar advies over het ontwerp Nationaal Waterplan aangeboden aan de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat. De AcW is van mening dat het Kabinet .....

Advies aan Staatssecretaris over Communicatie in het Waterbeleid

Adviescommissie Water - april 2009
De Commissie heeft op 7 april haar advies over Communicatie in het Waterbeleid aangeboden aan de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat. De AcW adviseert de Staatssecretaris .....

Briefadvies Kredietcrisis

Energieraad - februari 2009
Briefadvies aan de ministers van EZ, OCW, VROM, WWI en Financiën

Briefadvies Kolenvergassing

Energieraad - september 2008
Briefadvies aan de minister van EZ en de minister van VROM

Pagina's