Publicaties

2 publicaties

Verbindend landschap

Rli - november 2016
Nederland staat voor grote en urgente duurzaamheidsopgaven. Hoe kan en moeten de veranderingen van het landschap als gevolg van deze opgaven worden begeleid? Hoe borgen we zowel voor bestaande als nieuwe landschappen de zorg voor de kwaliteit van het Nederlandse landschap?

Mainports voorbij

Rli - Juli 2016
Is de Nederlandse economie nog gebaat bij huidig mainportbeleid?