Compilatie Rli Symposium 'Van B naar Anders' 30 mei 2018

Verslag in beeld - Compilatie van het symposium naar aanleiding van het advies 'Van B naar Anders: Investeren in mobiliteit voor de toekomst’ op 30 mei 2018. Het advies werd toegelicht en met een panel van betrokkenen uit de mobiliteitswereld besproken.