Duurzaam en gezond

De klimaatopgave leidt tot minder productieruimte voor de veehouderij en tot verandering van ons menu. Hoe kan het voedselbeleid op deze omslag anticiperen?
Foto van verschillende groenten

Aanleiding en adviesvraag

De klimaatopgave leidt op lange termijn onvermijdelijk tot minder productieruimte voor de veehouderij en tot verandering van ons menu. Het kabinetsbeleid zou met nieuw voedselbeleid op deze omslag moeten anticiperen om de negatieve gevolgen ervan zo klein mogelijk te maken en de kansen –die er ook zijn- zo veel mogelijk te benutten. Dat concludeert de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur in zijn advies  ‘Duurzaam en gezond’, dat vandaag aan minister Schouten (LNV) en staatssecretaris Blokhuis (VWS) is aangeboden.

Centraal in dit advies staat de vraag wat er moet gebeuren om de transitie naar een duurzaam en gezond voedselsysteem te versnellen. De raad spitst zich in dit advies toe op dierlijke producten, omdat de productie en consumptie daarvan een belangrijke rol spelen in het klimaatprobleem en in vraagstukken rond volksgezondheid en milieu.

Aanbevelingen

De Rli doet in dit advies drie aanbevelingen:

Geef duidelijkheid over de ruimte voor de veehouderij in de toekomst

Bied vanwege de nationale klimaatopgave zo spoedig mogelijk duidelijkheid over de ruimte voor productie in de veehouderij in 2030 en 2050. Vertaal deze ruimte in een systeem van in de tijd afnemende, verhandelbare emissierechten.

Ga als rijksoverheid in gesprek met provincies over een effectieve inzet van instrumenten en middelen om in gebieden met een hoge concentratie aan dieren de overblijvende milieu- en gezondheidsproblemen regionaal op te lossen.

Werk toe naar duurzame consumptiepatronen

Stel als doel dat het aandeel dierlijke eiwitten in het eetpatroon in 2030 is gedaald naar 40% van de totale eiwitconsumptie. Een duurzaam en gezond eetpatroon houdt in dat er meer plantaardige en minder dierlijke eiwitten worden gegeten.

Benut ketenpartijen bij verduurzamen van productie en consumptie

Werk samen met de ketenpartijen aan de ondersteuning van een duurzamere en gezonde productie en consumptie en de ontwikkeling van de markt voor plantaardige eiwitproducten.

De noodzakelijke omslag in het Nederlandse voedselsysteem is te vergelijken met de manier waarop in de naoorlogse jaren de voedselzekerheid in het nationale en Europese landbouwbeleid is gewaarborgd. Dat heeft geleid tot de toonaangevende positie van de Nederlandse agrarische sector. De verduurzaming van het voedselsysteem waar we nu voor staan biedt een uitgelezen kans om boer, voedsel­verwerkende industrie, retail en consumenten op een vergelijkbare wijze te verenigen in een op duurzaam en gezond voedsel gerichte coalitie.

Datum van publicatie

Op 3 april is het advies ‘Duurzaam en Gezond: Samen naar een houdbaar voedselsysteem’ in ontvangst genomen door minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het advies is tevens aangeboden aan minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat, minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat, en de voorzitters van Eerste en Tweede Kamer.

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport nemen het advies 'Duurzaam en Gezond: Samen naar een houdbaar voedselsysteem' in ontvangst - 3 april 2018 - Foto Fred Ernst.

Bekijk de foto's van de presentatie van het advies ‘Duurzaam en Gezond – Samen naar een houdbaar voedselsysteem’

Meer informatie

Voor meer informatie over dit advies kunt u contact opnemen met Hannah Koutstaal, projectleider, hannah.koutstaal@rli.nl