Kennis meer richten op ecologische basis voedsel en groen

In het onderzoek en het onderwijs voor voedsel en groen moeten andere accenten worden gelegd. Om het vertrouwen van consumenten in de voedselveiligheid te herstellen moet de noodzakelijke technologische kennis zich meer baseren op de ecologische basis van voedsel en groen. Technologieontwikkeling moet ook veel meer ingebed worden in kennis van de samenleving. Dat schrijft de Raad voor het Landelijk Gebied op 25 april 2002 aan minister Brinkhorst van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij in zijn advies over de Nederlandse Food Delta.

De Raad voor het Landelijk Gebied, het vaste adviescollege van de minister en staatssecretaris van LNV, zegt in zijn advies dat onderzoek en kennis zich te lang eenzijdig hebben gericht op techniek en het bestrijden van problemen met 'end of pipe' oplossingen. De titel van het advies is 'Terug op de grond en weer tussen de mensen'. Hiermee geeft de raad twee hoofdboodschappen:

  • 'Terug op de grond': kennisinstellingen moeten zich sterker richten op de ecologische basis van voedsel en voeding bij de ontwikkeling van kennis en bij de toepassing daarvan voor nieuwe technologie. De aspecten voedselveiligheid, dierenwelzijn, ecologie en landschap vragen meer aandacht naast techniek en economie die vroeger centraal stonden.
  • 'Weer tussen de mensen': kennisinstellingen moeten samen met landbouw en agribusiness midden in de samenleving staan. Dit kan door actief in debat gaan met groepen in de samenleving over nieuwe technologie├źn, breder en intensiever maatschappelijke organisaties betrekken bij keuzes over de richting van het onderzoek en objectieve kennis over voedsel toegankelijk maken voor consumenten, nieuwe ondernemers en maatschappelijke organisaties. Bij de ontwikkeling van nieuwe technologie zal natuurwetenschappelijke en technische kennis meer en beter in verbinding moeten worden gebracht met kennis van samenleving en bestuur. De raad ziet initiatieven in de goede richting, maar dat is nog niet voldoende om de solide beweging te smeden die de raad nodig acht.

Het kenniscentrum Wageningen is volgens de raad het zwaartepunt in de kennisinfrastructuur voor voedsel en groene ruimte. Het advies richt zich daarom ook in het bijzonder op de rol van Wageningen Universiteit en Researchcentrum.

Kennis en informatie over de kwaliteit van voedsel moet objectief zijn en vrijelijk beschikbaar voor consumenten en maatschappelijke organisaties. Dit is essentieel voor het vertrouwen van consumenten in de veiligheid van het voedsel. Kennis is ook van cruciaal belang voor het ondersteunen van vernieuwingen die nodig zijn om de sterke positie die Food Delta Nederland in internationaal verband heeft te handhaven. Food Delta is het cluster van ondernemingen, organisaties en instellingen die in Nederland gevestigd zijn en die zich bezig houden met de productie van en handel in voedsel en aanverwante bedrijvigheid. De raad ziet naast een ondersteunende nadrukkelijk ook een kritische rol voor de wetenschap bij de ontwikkeling en toepassing van nieuwe technologie.