Startbijeenkomst kernenergie

Op 28 september 2021 organiseert de Rli een startbijeenkomst over kernenergie. Met deze bijeenkomst introduceren wij ons adviestraject ‘Kernenergie’.
Illustratie van een gesprek waarbij het aanhalingsteken, gebruikt bij een quote, centraal staat

Op dinsdagmiddag 28 september 2021 organiseert de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur een bijeenkomst over kernenergie. Met deze ‘startbijeenkomst’ introduceren wij ons adviestraject ‘Kernenergie’. Het betreft een door het kabinet gevraagd adviestraject. De doelstelling van het advies is het faciliteren van meningsvorming over kernenergie in de context van de energietransitie, om daarmee het gesprek en eventuele besluitvorming over kernenergie beter te ondersteunen. De startbijeenkomst is het begin van een uitgebreide consultatieperiode waarin wij met uiteenlopende partijen zullen spreken en het brede publiek bevragen.

Focus startbijeenkomst

Tijdens de startbijeenkomst zullen wij met een brede selectie van circa zestig deskundigen en belanghebbenden van gedachten wisselen. Deelnemers worden gevraagd te reageren op de insteek van het adviestraject en om het gesprek aan te gaan over maatschappelijke waarden die een rol spelen bij meningsvorming over kernenergie.

Vragen die aan de orde komen: Welke maatschappelijke waarden zijn van belang bij een beslissing over kernenergie? Welke inhoudelijke aspecten komen daarbij kijken? Welke kennis is over die aspecten beschikbaar en hoe wordt deze geïnterpreteerd? Zijn er kennislacunes en wat betekenen die voor de weging van waarden? Hoe kunnen wij maatschappelijke waarden hanteren in de context van klimaatdoelen en de energietransitie?

Het doel van de startbijeenkomst is om vanuit een zo breed mogelijk palet perspectieven en overwegingen te reflecteren op de aanpak die de raad heeft gekozen. Hierbij ligt dus niet de vraag voor of kernenergie wel of niet moet. De startbijeenkomst is erop gericht te onderzoeken welke kennisvragen en dilemma’s een waardenperspectief op kernenergie oproept. De uitkomsten van de startbijeenkomst bepalen mede de verdere inrichting van het adviestraject.

Een verslag van de startbijeenkomst zal op de website worden geplaatst.

Voor wie?

Deelnemers aan de startbijeenkomst worden door de Rli persoonlijk benaderd.

Vervolg: expertbijeenkomsten

Na de startbijeenkomst organiseren wij een aantal expertbijeenkomsten om verschillende thema’s verder uit te diepen. De inhoudelijke invulling van deze bijeenkomsten volgt later en zal bekendgemaakt worden via deze website en andere kanalen.

Ook voor de expertbijeenkomsten benaderen wij zelf deelnemers maar staat het u vrij om uw interesse in deelname kenbaar te maken. De expertbijeenkomsten zullen op de volgende data plaatsvinden:

  • Woensdag 27 oktober, 12:00-16:00 uur
  • Vrijdag 5 november, 12:00-16:00 uur
  • Woensdag 10 november, 12:00-16:00
  • Vrijdag 12 november, 12:00-16:00
  • Woensdag 17 november, 11:30-15:30

Wij verwachten het advies in het voorjaar van 2022 uit te brengen.

Wij werken deze pagina bij zodra meer bekend is over de invulling en uitwerking van de start- en expertbijeenkomsten.

Meer informatie en contact

Meer informatie over de aanleiding van het adviestraject, de adviesvraag en aanpak vindt u op onze webpagina kernenergie

Voor meer informatie over de bijeenkomsten kunt u contact opnemen met de projectleider Bas Waterhout  bas.waterhout@rli.nl

Voor het kenbaar maken van uw interesse in deelname aan een bijeenkomst kunt u een email sturen naar communicatie@rli.nl