Meet-up Financiering in transitie

Op 14 februari 2023 vond de meet-up 'Financiering in transitie' plaats over de vraag hoe de financiële sector een actieve rol kan spelen in de transitie naar een duurzame economie.
discusse met de deelnemers in de zaal Meet-up 14 februari 2023

Op 14 februari 2023 vond de meet-up plaats over het advies ‘Financiering in transitie’. Dagvoorzitter Lotte Sluiter ging in gesprek met Jeanet van Antwerpen (raadslid Rli en voorzitter van de commissie die het advies voorbereidde) over de inhoud van het advies. Bijdragen waren er van Dominique Dijkhuis (ABP) over het duurzaam beleggen in het nieuwe pensioenstelsel, met Marieke Blom (ING) en Rens van Tilburg (Sustainable Finance Lab) over de rol van banken in de transitie naar een duurzame economie en met Jack Julicher (a.s.r. Nederland) en Erwin Nijsse (Nationaal Groeifonds) over de weg naar een nationale investeringsinstelling.

Tijdens de meet-up werd ingegaan op de voorgestelde oplossingsrichtingen én wat nodig is om te komen van advies tot uitvoering. De meet-up blikte daarbij vooruit naar het debat in de Tweede Kamer over dit onderwerp op 22 maart 2023.

De meet-up richtte zich op bestuurders, managers én professionals van financiële instellingen, toezichthouders, wetenschap en overheidsorganisaties en op Tweede Kamerleden die duurzame financiering in hun portefeuille hebben.

Bekijk hier het programma

Impressie van de meet-up, discussie met de deelnemers. Foto's: Fred Ernst

Aanleiding

In de transitie naar een duurzame economie zal de financiële sector een belangrijke rol moeten spelen. Dat gaat echter niet vanzelf. Sturing is nodig om te zorgen dat de financiële sector zich daadwerkelijk voorbereidt op en versneld bijdraagt aan de transitie. Dat is de kern van het Rli-advies 'Financiering in transitie' dat op 22 december jongstleden in ontvangst is genomen door minister Kaag van Financien.

Podcasts

Ter inspiratie voor de meet-up maakte de Rli twee podcasts:

  • Financiering in transitie: over banken gesproken (40 min.)
    Voor de transitie naar een duurzame economie is geld nodig – geld waar de banken over beschikken en een sturende rol mee kunnen uitoefenen. In Nederland wordt nog veel te weinig duurzaam geïnvesteerd. Hoe kan de transitie naar een duurzame economie versneld worden? Welke rol spelen de banken hierbij? In deze aflevering praten we over hoe de bankencultuur op de schop moet en wat nieuwe rekenmodellen daarin kunnen betekenen.
  • Financiering in transitie: over pensioenfondsen gesproken (42 min.)
    Pensioenfondsen hebben het geld om een sturende rol mee uit te oefenen in de overgang naar een duurzame economie en tegelijkertijd bij te dragen aan een waardevast pensioen. Toch wordt nog maar een klein deel van die miljarden duurzaam geïnvesteerd. In deze aflevering praten we over hoe de pensioensector hun duurzame financiering kunnen verbreden en versnellen.

Lees ons advies

Het volledige Rli-advies 'Financiering in transitie' is te vinden op deze pagina.

Meer informatie

Neem contact op met Katja de Vries (katja.de.vries@rli.nl) 06 1536 9336 of Robert Ewing (robert.ewing@rli.nl) 06 1147 3127.