Bijeenkomst advies 'Onderdak bieden: sturen op prestaties van woningcorporaties'

De Rli organiseerde op woensdagmiddag 29 juni 2022, van 15:00 uur tot 17:00 uur, een bijeenkomst in Den Haag over zijn advies ‘Onderdak bieden: sturen op prestaties van woningcorporaties’.
Gezin gaat verhuizen

Over het advies

De nationale woningmarkt wordt gekenmerkt door serieuze problemen voor wat betreft de beschikbaarheid van betaalbare woningen. Er zijn lange wachtlijsten voor huurwoningen en in de huur- en koopmarkt worden vaak (zeer) hoge prijzen gevraagd. Dit zorgt ervoor dat starters niet aan bod komen en doorstroming moeizaam is. Voor andere huishoudens geldt dat een groot deel van het inkomen op gaat aan woonlasten. De overheid heeft een zorgplicht voor wonen. In het advies gaat de Rli in op de vraag of en op welke manier woningcorporaties kunnen bijdragen aan deze zorgplicht en welke overheidssturing daarbij past.

Programma

Tijdens de bijeenkomst ging dagvoorzitter Esther van Rijswijk in gesprek met Niels Koeman (raadslid Rli en voorzitter van de commissie die het advies voorbereidde) over de inhoud van het advies. Daarna was het woord aan Karin van Dreven (Woonbron) en Jeroen Frissen (Circusvis) over het verbeteren van het stelsel van prestatieafspraken. Het tweede gesprek tussen Karin Schrederhof (gemeente Delft) en Erwin van der Krabben (Radboud Universiteit) ging over de doelstelling van 30% sociaal bij nieuwbouw en hoe dat te realiseren. Als derde gingen Madeline Buijs (Colliers) en Bas Jan van Bochove (voormalig burgemeester Weesp) in gesprek over wanneer aanbod ‘sociaal’ is en wie sociale woningen kunnen aanbieden. Namens het ministerie heeft Chris Kuijpers aangegeven dat ze blij zijn met het advies en het zien als bevestiging van de richting die ze in willen. De voorzitter van de Rli, Jan Jaap de Graeff, sloot de middag af.

Heeft u de bijeenkomst over het Rli advies ’Onderdak bieden: sturen op prestaties van woningcorporaties’ op 29 juni 2022 gemist of wilt u de hoogtepunten van deze middag terugzien?

Bekijk de video-impressie van de bijeenkomst ‘Onderdak bieden’ 29 juni 2022 (3:45 min.)

Meer informatie

Lees meer over het advies ‘Onderdak bieden: sturen op prestaties van woningcorporaties’

Voor meer informatie over de bijeenkomst kunt u contact opnemen met Douwe Wielenga douwe.wielenga@rli.nl of Linda van Asselt linda.van.asselt@rli.nl

Volg ons op Twitter @raadrli en twitter mee met #woningcorporaties.