Zoek

50 resultaten

Rli brengt op 25 januari 2021 advies uit over waterstofbeleid

persbericht
Rli - 5 januari 2021
Op 25 januari 2021 brengt de Rli zijn advies ‘Waterstof: de ontbrekende schakel’ uit. Het advies richt zich op de volgende vragen: Wat is de betekenis van klimaatneutrale .....

Rli start met advies over natuurbeleid

nieuws
5 januari 2021 - Natuur is van levensbelang. De wereldwijd afnemende biodiversiteit baart grote zorgen. Hoe kan de zorgelijke afname van natuurkwaliteit en biodiversiteit in Nederland op tijd .....

Video: Toelichting op het programma

video
Op 25 januari 2021 brengt de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur zijn advies ‘Waterstof: de ontbrekende schakel’ uit. De vervanger van de minister van EZK, neemt het advies tijdens deze online bijeenkomst in ontvangst. Pallas Agterberg, raadslid R

Rli start advies over plaats en toekomst van het woningcorporatiestelsel

nieuws
25 januari 2021 - De Rli is gestart met een advies over de plaats en toekomst van het woningcorporatiestelsel. Aan welke maatschappelijke opgaven kunnen en moeten woningcorporaties in de komende .....

Advies ‘Waterstof de ontbrekende schakel’

nieuws
25 januari 2021 - Op 25 januari 2021 bracht de Rli zijn advies 'Waterstof: de ontbrekende schakel' uit.

Aanbieding advies over waterstofbeleid

banner
Op 25 januari 2021 vond de aanbieding plaats van het advies ‘Waterstof De ontbrekende schakel’. Sandor Gaastra, DG Klimaat en Energie nam het advies namens de minister van EZK in ontvangst.

Waterstof onmisbaar in duurzame economie

persbericht
Rli - 25 januari 2021
Klimaatneutrale waterstof vormt een onmisbare schakel in de toekomstige energie- en grondstoffenvoorziening. Een markt voor klimaatneutrale waterstof ontstaat echter niet vanzelf. .....

Rli brengt advies uit over waterstofbeleid

nieuws
5 januari 2021 - Op 25 januari 2021 brengt de Rli zijn advies ‘Waterstof: de ontbrekende schakel’ uit. Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat (EZK) neemt het advies in ontvangst.

Overheid moet sturen op duurzame digitalisering

persbericht
Rli - 9 februari 2021
Digitale technologie en datagebruik veranderen onze samenleving ingrijpend. Dit heeft grote gevolgen voor de duurzaamheid van onze leefomgeving. Hoewel digitalisering en .....

Advies Digitaal duurzaam

nieuws
9 februari 2021 - Op 9 februari 2021 bracht de Rli zijn advies 'Digitaal duurzaam' uit. Digitale technologie en datagebruik veranderen onze samenleving ingrijpend en dit heeft grote .....