Publicaties

78 publicaties

Jaarverslag 2003 en werkprogramma 2004

1 april 2003 - De Energieraad heeft in 2003 inhoud gegeven aan zijn eerdere voornemen om meer aandacht te besteden aan onderwerpen die in het brandpunt van de belangstelling staan. Daarmee is ook de aandacht voor onze adviezen toegenomen.

Zorgvuldig omgaan met introductie van marktwerking rond vitale infrastructurele voorzieningen

Energieraad - maart 2003
Gezamenlijk advies van de Energieraad en de Raad voor Verkeer en Waterstaat

Communicatie bekeken: "the coming out of KCOW"

Raad voor de Wadden - maart 2003
De Raad voor de Wadden is teleurgesteld over de manier waarop de evaluatie van het Kaderplan Communicatie Overheden Waddenzee (KCOW) is uitgevoerd door het Regionaal .....

Energie-infrastructuur: tijd voor verandering?

Energieraad - januari 2003
Briefadvies

Post-Kyoto Energiebeleid

Energieraad - januari 2002
De Algemene Energieraad (AER) vindt het van groot belang dat er zo snel mogelijk een internationaal CO2-handelssysteem komt.

De rol van de overheid in een vrije energiemarkt

Energieraad - december 2001
Ook of wellicht juist in een vrije energiemarkt blijft er een essentiële rol voor de overheid bij het behartigen van de publieke belangen.

Zorgen voor de energie van morgen

Energieraad - november 2001
Advies over de lange termijn voorzieningszekerheid van energie

Energieonderzoek, de krachten gebundeld

Energieraad - juni 2001
Advies over de agenda en kennisinfrastructuur voor energieonderzoek

Pagina's