Publicaties

66 publicaties

Gas voor morgen

Energieraad - januari 2005
Advies van de Energieraad over Nederlandse beleidsopties in een veranderende mondiale en Europese gasmarkt

Advies Verzekeren en wateroverlast

Adviescommissie Water - december 2004
Verzekeren van schade door wateroverlast heeft de laatste jaren volop in de belangstelling gestaan. Vooral na perioden van hevige regenval neemt de aandacht voor dit onderwerp .....

Energietransitie: klimaat voor nieuwe kansen

Energieraad - december 2004
Gezamenlijk advies van de VROM-raad en de Energieraad

Advies over Nota Ruimte

Adviescommissie Water - november 2004

Energiemarkten op de weegschaal

Energieraad - april 2004
Analyse

Behoedzaam stroomopwaarts

Energieraad - april 2004
Beleidsopties voor de Nederlandse Elektriciteitsmarkt in Europees perspectief

Advies met betrekking tot "Water in Beeld 2004"

Adviescommissie Water - maart 2004

Net nog niet

Energieraad - januari 2004
Een advies over de organisatie en het eigendom van energienetten.

Aansprakelijkheid helder als het licht uitgaat

Energieraad - november 2003
In dit advies een pleidooi voor klantvriendelijker geregelde aansprakelijkheid bij energiestoringen. De aansprakelijkheid bij leveringsonderbreking moet goed geregeld zijn. De .....

Pagina's