Publicaties

42 publicaties

Markt voor natuur

1 januari 2004 - Bijdrage aan de essaybundel 'Medeverantwoordelijkheid voor natuur'.

Op weg naar een volgende generatie gebiedsgericht beleid

1 januari 2004 - Rapport naar aanleiding van de werkconferentie.

EEAC-statement 'A Sustainable Agricultural Policy for Europe'

1 januari 2003 - Verklaring over Duurzame Landbouw in Europa, opgesteld door de EEAC-werkgroep Landbouwbeleid.

Aandachtspunten voor de 'Nationale strategie voor duurzame ontwikkeling'

1 juni 2001 - Resultaat van de adviesradenconferentie in het kader van de nationale strategie voor duurzame ontwikkeling Dit is een verslag van de conferentie Nationale Strategie voor Duurzame Ontwikkeling, die op 1 juni 2001 gehouden is te Utrecht. Aan deze conferenti

Tussen feit en fictie

1 maart 2001 - Achtergrondstudie Verkenning van ontwikkelingen in de informatie- en communicatietechnologie en de gevolgen voor het beleid over wonen, ruimtelijke ordening, milieu en mobiliteit.

Trends in het landelijk gebied

1 januari 2001 - Bijdrage LEI-workshop 'Regionale innovatie'.

De linie moet leven

1 december 1999 - Bijdrage symposium 'Geheimen in het groen'.

Pagina's