Publicaties

13 publicaties

Advies Verzekeren en wateroverlast

Adviescommissie Water - december 2004
Verzekeren van schade door wateroverlast heeft de laatste jaren volop in de belangstelling gestaan. Vooral na perioden van hevige regenval neemt de aandacht voor dit onderwerp .....

Energietransitie: klimaat voor nieuwe kansen

Energieraad - december 2004
Gezamenlijk advies van de VROM-raad en de Energieraad

Advies over Nota Ruimte

Adviescommissie Water - november 2004

Behoud de meerderheid…

Raad VenW - september 2004
In het advies 'Behoud de meerderheid…' geeft de Raad aan dat er goede redenen zijn om over te gaan tot het naar de beurs brengen door de overheid van een minderheidsbelang in de .....

De waarde van het openbaar vervoer

Raad VenW - augustus 2004
In dit advies gaat de Raad in op de manier waarop de overheid de publieke belangen van het openbaar vervoer kan waarborgen en aantrekkelijk openbaar vervoer kan realiseren.

Ieder zijn deel

Raad VenW - juni 2004
Met dit advies spreekt de Raad alle betrokkenen rond locatiebereikbaarheid aan op hun verantwoordelijkheid.

Energiemarkten op de weegschaal

Energieraad - april 2004
Analyse

Behoedzaam stroomopwaarts

Energieraad - april 2004
Beleidsopties voor de Nederlandse Elektriciteitsmarkt in Europees perspectief

Advies met betrekking tot "Water in Beeld 2004"

Adviescommissie Water - maart 2004

Pagina's