Publicaties

4 publicaties

Aandachtspunten voor de 'Nationale strategie voor duurzame ontwikkeling'

1 juni 2001 - Resultaat van de adviesradenconferentie in het kader van de nationale strategie voor duurzame ontwikkeling Dit is een verslag van de conferentie Nationale Strategie voor Duurzame Ontwikkeling, die op 1 juni 2001 gehouden is te Utrecht. Aan deze conferenti

Tussen feit en fictie

1 maart 2001 - Achtergrondstudie Verkenning van ontwikkelingen in de informatie- en communicatietechnologie en de gevolgen voor het beleid over wonen, ruimtelijke ordening, milieu en mobiliteit.