Publicaties

3 publicaties

Maak ruimte voor vernieuwing

Rli - Juli 2010
Met dit gezamenlijk advies willen de drie raden een bijdrage leveren aan de besluitvorming over de bezuinigingen in het licht van de kabinetsformatie.

Advies Doelmatig Waterbeheer

Adviescommissie Water - juni 2010

Advies over Deltawet

Adviescommissie Water - januari 2010