Publicaties

4 publicaties

Advies Verzekeren en wateroverlast

Adviescommissie Water - december 2004
Verzekeren van schade door wateroverlast heeft de laatste jaren volop in de belangstelling gestaan. Vooral na perioden van hevige regenval neemt de aandacht voor dit onderwerp .....

Advies over Nota Ruimte

Adviescommissie Water - november 2004

Advies met betrekking tot "Water in Beeld 2004"

Adviescommissie Water - maart 2004