Publicaties

4 publicaties

De ruggengraat van de energievoorziening

Energieraad - september 2009
Advies over de energie-infrastructuur

Advies Nationaal Waterplan

Adviescommissie Water - juni 2009
De Commissie heeft op 18 juni haar advies over het ontwerp Nationaal Waterplan aangeboden aan de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat. De AcW is van mening dat het Kabinet .....

Advies aan Staatssecretaris over Communicatie in het Waterbeleid

Adviescommissie Water - april 2009
De Commissie heeft op 7 april haar advies over Communicatie in het Waterbeleid aangeboden aan de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat. De AcW adviseert de Staatssecretaris .....

Briefadvies Kredietcrisis

Energieraad - februari 2009
Briefadvies aan de ministers van EZ, OCW, VROM, WWI en Financiën