Publicaties

11 publicaties

Arie Bleijenberg- EEAC conference

Introduction video Arie Bleijenberg

Phil Goodwin- EEAC conference

Introduction video Phil Goodwin

Todd Litman- EEAC conference

Introduction video Todd Litman

Joan Ogden- EEAC conference

Introduction video Joan Ogden

Peter Sweatman- EEAC conference

Introduction video Peter Sweatman

Tommy Gärling- EEAC conference

Introduction video Tommy Garling

Maarten Hajer- EEAC conference

Introduction video Maarten Hajer

Miranda Schreurs- EEAC conference

Introduction video Miranda Schreurs

Bas Haring- EEAC conference

Introduction video Bas Haring

Evaluatie raden- 2011 tevens 0-meting RLI

2 februari 2012 - Eens in de vier jaar stellen de raden een evaluatie op. Omdat de raden in 2012 opgaan in één nieuwe raad, plaatsen zij de evaluatie in het licht van de instelling hiervan. Om te komen tot een onafhankelijk oordeel over de taakvervulling van de raden en ee

Pagina's