Publicaties

33 publicaties

Briefadvies Beleidsinstrumenten hernieuwbare elektriciteit

Energieraad - april 2011
Een briefadvies aan minister Verhagen over het gewenste stimuleringskader voor de doelstelling voor hernieuwbare elektriciteit: 37% in 2020.

Briefadvies Opkomst Onconventioneel Gas

Energieraad - februari 2011
Een briefadvies aan minister Verhagen over de mogelijkheden die ontstaan door de grotere beschikbaarheid van (onconventioneel) aardgas.

De ruggengraat van de energievoorziening

Energieraad - september 2009
Advies over de energie-infrastructuur

Briefadvies Kredietcrisis

Energieraad - februari 2009
Briefadvies aan de ministers van EZ, OCW, VROM, WWI en Financiën

Briefadvies Kolenvergassing

Energieraad - september 2008
Briefadvies aan de minister van EZ en de minister van VROM

Ongemakkelijke boodschappen

24 juni 2008 - Het Jaarverslag 2007 is een stuk vol ‘ongemakkelijke boodschappen’, met als rode draad een appèl aan de overheid om meer lef en daadkracht te tonen in de uitvoering van het energiebeleid. ‘Er zullen moedige politieke beslissingen genomen moeten worden; ze

Briefadvies Biobrandstof

Energieraad - april 2008
Briefadvies aan de minister van Economische Zaken

Een prijs voor elke reis

Energieraad - januari 2008
De transportsector levert een substantiële en groeiende bijdrage aan de totale CO2-uitstoot in de Europese Unie. Op dit moment is er geen zicht op een trendbreuk in de groei van .....

Brandstofmix in beweging

Energieraad - januari 2008
Op zoek naar een goede balans

Een nieuw energiebeleid op komst

10 juni 2007 - ‘Regering pas op, dat u door de haast met de aanpak van het klimaat- en energieprobleem geen verkeerde beslissingen neemt’. Zo is de kern van het Jaarverslag 2006 van de Energieraad samen te vatten. De Energieraad is bang dat er halsoverkop oplossingen wo

Pagina's