Publicaties

2 publicaties

De ruggengraat van de energievoorziening

Energieraad - september 2009
Advies over de energie-infrastructuur

Briefadvies Kredietcrisis

Energieraad - februari 2009
Briefadvies aan de ministers van EZ, OCW, VROM, WWI en Financiën