Publicaties

5 publicaties

Briefadvies Kolenvergassing

Energieraad - september 2008
Briefadvies aan de minister van EZ en de minister van VROM

Briefadvies Biobrandstof

Energieraad - april 2008
Briefadvies aan de minister van Economische Zaken

Een prijs voor elke reis

Energieraad - januari 2008
De transportsector levert een substantiële en groeiende bijdrage aan de totale CO2-uitstoot in de Europese Unie. Op dit moment is er geen zicht op een trendbreuk in de groei van .....

Brandstofmix in beweging

Energieraad - januari 2008
Op zoek naar een goede balans