Jaarverslag 2014

De uitgebrachte adviezen zijn:

  • Langer zelfstandig, een gedeelde opgave voor wonen, zorg en welzijn
  • Doen en laten, effectiever beleid door mensenkennis
  • Kwaliteit zonder groei: over de toekomst van de leefomgeving
  • De toekomst van de stad: de kracht van nieuwe verbindingen
  • Milieuschade verhalen. Advies over financiële zekerheidsstelling milieuschade Brzo- en IPPC4-bedrijven
  • Risico’s gewaardeerd. Naar een transparant en adaptief risicobeleid
  • Vrijkomend rijksvastgoed, over maatschappelijke doelen en geld
meeuwen bij zee