Jaarverslag 2008 Werkprogramma 2009 - VROM-raad

Het jaarverslag 2008 geeft een overzicht over de adviezen die de raad in 2008 heeft afgerond en de stand van zaken van de adviezen die de raad onderhanden heeft.

Logo VROM-Raad