Jaarverslag 2007 Werkprogramma 2008 - VROM-raad

Het jaarverslag 2007 geeft een overzicht over de adviezen die de raad in 2007 heeft afgerond en de stand van zaken van de adviezen die de raad onderhanden heeft.

Logo VROM-Raad