Jaarverslag 2006 - VROM-raad

Het jaarverslag 2006 geeft een overzicht over de adviezen die de raad in 2006 heeft afgerond en de stand van zaken van de adviezen die de raad onderhanden heeft.

Logo VROM-Raad