Een graadje slimmer

Naar nieuwe instrumenten voor energiebesparingsbeleid

Er kan en moet nog veel meer bespaard worden in huishoudens en in het bedrijfsleven om de gewenste energiereductie van 1,5 tot 2% per jaar te bereiken. De Energieraad bepleit een combinatie van zachte en harde maatregelen om dat te bevorderen.