Jaarverslag 2005 - VROM-raad

Het jaarverslag 2005 geeft een overzicht over de adviezen die de raad in 2005 heeft afgerond en de stand van zaken van de adviezen die de raad onderhanden heeft.

Logo VROM-Raad