Jaarverslag 2003 - VROM-raad

Het jaarverslag 2003 geeft een overzicht over de adviezen die de raad in 2003 heeft afgerond en de stand van zaken van de adviezen die de raad onderhanden heeft.

logo VROM-Raad