Jaarverslag 2002 - VROM-raad

Het jaarverslag 2002 geeft een overzicht over de adviezen die de raad in 2002 heeft afgerond en de stand van zaken van de adviezen die de raad onderhanden heeft.

Logo VROM-Raad