Jaarverslag 1999 - VROM-raad

Het jaarverslag 1999 geeft een overzicht over de adviezen die de raad in 1999 heeft afgerond en de stand van zaken van de adviezen die de raad onderhanden heeft.

Logo VROM-Raad