Jaarverslag 1998 - VROM-raad

Het jaarverslag 1998 geeft een overzicht over de adviezen die de raad in 1998 heeft afgerond en de stand van zaken van de adviezen die de raad onderhanden heeft.

Logo VROM-Raad