Presentatie advies Toegang tot de stad

Op 15 oktober uur vond de online presentatie plaats van het advies ‘Toegang tot de stad: hoe publieke voorzieningen, wonen en vervoer de sleutel voor burgers vormen’.
start livestream

youtube

Klik op de afbeelding hierboven om de livestream van dit event te kunnen zien

Online bijeenkomst 15 oktober 2020

Op 15 oktober van 16:00-17.15 uur vond de online presentatie plaats van het advies ‘Toegang tot de stad: hoe publieke voorzieningen, wonen en vervoer de sleutel voor burgers vormen’. In een tijdsbestek van vijf kwartier kregen  deelnemers een toelichting op de hoofdpunten van het advies, reageerden verschillende gasten op het advies en was er gelegenheid tot het stellen van vragen.

Johanna Besteman, wethouder Welzijn & Wonen gemeente Rijswijk (l. boven), Kees van der Burg, DG Mobiliteit, IenW (r. boven), Erik Jan van Kempen, programma DG omgevingswet, BZK (l. onder) en Heleen Aarts, CEO Amvest (r. onder) reageren op het advies.

Bekijk de foto’s van de online presentatie Rli advies ‘ Toegang tot de stad’

De bijdragen kunt u hier terugkijken:

Over het advies

Op 1 oktober 2020 bracht de Rli zijn advies uit ‘Toegang tot de stad’. Het advies gaat over de mogelijkheden die burgers in Nederland hebben om deel te nemen aan de stedelijke samenleving. Deze deelname staat onder druk: wachtlijsten voor sociale woningen worden steeds langer; het aantal dak- en thuislozen kent een sterke toename en in steeds grotere delen van steden is het lastig om een woning te vinden voor groepen met lage- en middeninkomens. Bovendien is er in de afgelopen jaren flink bezuinigd op het aanbod van maatschappelijke en medische voorzieningen en vervoer, om bijvoorbeeld naar werk, school of het ziekenhuis te gaan.

Met dit advies wil de raad het vraagstuk van de toegankelijkheid van steden agenderen en manieren schetsen waarop de overheid kan waarborgen dat steden toegankelijk zijn en blijven voor iedereen.

Meer informatie

Voor meer informatie over de bijeenkomst of het advies kunt u contact opnemen met Douwe Wielenga, projectleider, douwe.wielenga@rli.nl tel: 06 21240809.